top of page
Hemvärnet / Kommunikativ plattform
/ Du är jag
Malmö Universitet
Roll: 
Art Director
På uppdrag av Försvarsmakten tog vi fram en ny kommunikativ plattform
för Hemvärnet med syfte att möta samtidens föreställningar om ett
modernt försvar. Hemvärnet uppfattas idag inte som en modern organisation.
Detta vill vi ändra på genom en mer öppen och tillgänglig kommunikation
som ska tilltala en ung och progressiv målgrupp.
Utifrån det analysmaterial vi samlat och tagit del av togs det fram
ett förslag på en ny kommunikativ plattform. 
 
Visionen är att skapa en tillgänglig och öppen kommunikation för Hemvärnet.
Spegla Hemvärnet som en handlingskraftig, framåtsträvande, tillgänglig
och kompetent organisation som ska representera ett modernt och mångkulturellt Sverige. 
 
Tillsammans med plattformen tog vi fram en ny logotyp som ska utgöra en symbol för dessa värderingar.
Namnlöst-134.jpg
Namnlöst-1344.jpg
HEMVÄRNETJPG2.png
hem1.jpg
hem2.jpg
kärnvärnden.jpg
Folded-Sweatshirt-Mockup2.jpg
girl.png
bottom of page