top of page

Händelseförloppet

/ Layout / Fotografi

Malmö Universitet 2017

Fiktivt projekt

 

Fotobok där texten berättar en historia om ett övergrepp. Fotografierna är påträngande och ett dokumenterande avden kropp som togs i förvar av någon annan för en stund. 

girl.png
bottom of page